De 42 linjer

Gutenberg Bibelen - eller den 42 linjede Bibel. Den måske mest legendariske bog i verdenshistorien. Det giver næsten sig selv, at det er en bibel. Den har to kolonner med hver 42 linjer på hver side og den blev trykt af Gutenberg. Det skete i 1455 i Mainz i Tyskland og som den første trykte bog, indvarslede den en massiv omkalfatring af litteraturen og informationsstrømmen. Det er i hvert fald det man siger. Opfindelsen kan muligvis være sket flere steder, og i Kina havde man trykt bøger med løse typer i flere hundrede år. Men deres alfabet er unægteligt større end vores. Tilbage står, at Gutenberg her i Vesten har fået æren for opfindelsen.

Bogen er trykt og efterfølgende hånddekoreret og med sine knap 1300 sider kom den i to bind. Gutenberg trykte 180 eksemplarer af bogen. I dag et lavt tal, dengang en tårnhøj masseproduktion. Det tog ham 3 år at trykke bøgerne, det var den tid det ville tage en skriver at skrive én. Af Gutenbergs små 200 eksemplarer er der i dag 49 tilbage. De bliver stort set aldrig handlet, men hvis det skete vurderes det at et eksemplar ville opnå et hammerslag på 200 millioner kroner. Vores eget Kongelige Bibliotek har en halv bibel, nemlig et bind to, som Danmark fik som krigsbytte fra Gottorp slot i 1713.